Middagsymposium


9 januari 2018


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 uur – Inloop met koffie en thee 

13.30 uur – What you see, is what you get
Anneke Groot

Mensen met autisme zijn oprecht, recht door zee. Dat is soms ontroerend en soms ongemakkelijk om naar te luisteren, maar het is wat het is. De vragen die in deze workshop aan bod komen zijn: wat denken we te zien aan het gedrag van een mens met autisme? En wat kun je doen met hetgeen je van ze terugkrijgt om de afstemming en communicatie beter te laten verlopen?

Wat we denken te zien, is vanuit ons eigen referentiekader en dat kan wel eens wezenlijk anders zijn dan wat mensen met autisme zelf ervaren. Hoe werken een andere prikkel- en informatieverwerking door in de oplossingen die mensen met autisme voor zichzelf inzetten en ons laten zien? Hoeveel moed en stress vraagt het van iemand, om dwars tegen al onze goede bedoelingen in, vast te blijven houden aan die eigen oplossingen?

Voor een respectvolle manier van afstemmen is inzicht in prikkel- en informatieverwerking belangrijk. Maar het gaat niet alleen om wát je doet. Voor mensen met autisme gaat het er vooral om hóe je het doet. Wat kun je daar als professional mee doen? En wat is een effectieve reactie/basishouding?  Contactgericht Spelen en Leren (CSL) is een manier van begeleiden die vanuit deze inzichten spelenderwijs afstemt in contact met kinderen met autisme; de basisvoorwaarde om tot leren en ontwikkelen te komen. Contactgericht Ondersteunen richt zich op jongeren/volwassen met autisme en ook daar is afstemming op de persoon de basis.

14.45 uur – Pauze met koffie en thee

15.15 uur - Autisme & Communicatie. Waar gaat het mis….?
Gijs Horvers & Marjon Kuipers

Wij nemen altijd en overal waar. Bewust en onbewust. Wij kunnen ons waarnemen niet ‘uitzetten'. Iedere seconde komt er een enorme hoeveelheid beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken op ons af. Onze zintuigen zetten de waarnemingen om in prikkels in onze hersenen. Wij reageren vrij adequaat op deze prikkels en maken direct een selectie uit de duizenden zintuiglijke ervaringen. Omdat wij aan alle informatie die op ons afkomt slechts beperkt bewust betekenis kunnen geven, wordt de informatie gefilterd. Deze filtering bepaalt onze realiteit. De filtering die wij intern en onbewust toepassen is verbonden met onze cultuur, onze achtergrond, opleiding en is gevoed door ons systeem van herkomst. De uitkomst van de filtering is voor de betreffende persoon 100% waar waarmee dit fantastische systeem, zonder filtering zouden we immers helemaal dol worden, tegelijkertijd de bepalende factor is voor miscommunicatie. Immers iedereen heeft een andere filtering en daardoor een ander idee van de realiteit. Miscommunicatie zorgt voor een bron van conflicten en hiermee tevens voor een grote stressbeleving. In de context autisme beter bekend als overprikkeling.

Wat precies is overprikkeling en wat is de relatie met communicatie. En hoe spelen emoties hier een rol in. En het belangrijkste; wat kun je doen om uit de overprikkeling te blijven.

16.30 uur – napraten met hapje en drankje